กิจกรรม

Add Your Heading Text Here

2มิ.ย.2566
นพ.สุเมธ สุพละเศรษฐ์ได้ออกหน่วยแพทย์ตรวจตาและแจกแว่นตาให้กับชาวบ้านจำนวน400คนที่อำเภอหนองผักหนอก จังหวัดสระบุรี

4ก.ค.2566
นพ.สุเมธ สุพละเศรษฐ์ได้ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Join our special offers.