คลังเก็บ: Treatments

2 พ.ค., 2024

ReLEx SMILE(รีเล็กซ์สมายล์)

ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) เป็นน […]
Comments (0)
2 พ.ค., 2024

Femto LASIK(เฟมโตเลสิค)

Femto LASIK (เฟมโตเลสิค) หรือ Femtosecond laser assiste […]
Comments (0)
2 พ.ค., 2024

PRK(พีอาร์เค)

Photorefractive Keratectomy หรือ PRK (พีอาร์เค) เป็นวิธ […]
Comments (0)
Join our special offers.