หยอดยาหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค ทำอย่างไร

หยอดยาหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค ทำอย่างไร

หยอดยาหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค ทำอย่างไร
19 พ.ค., 2024

หยอดยาหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค ทำอย่างไร

นอกจากการปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิคและการปฏิบัติตัวห […]
Comments (0)
แสงกระจายตอนกลางคืนหลังทำเลสิคเกิดจากอะไร(Night Vision Problem After LASIK)
19 พ.ค., 2024

แสงกระจายตอนกลางคืนหลังทำเลสิคเกิดจากอะไร(Night Vision Problem After LASIK)

แสงกระจายตอนกลางคืนหลังทำเลสิคเกิดจากอะไร(Night Vision […]
Comments (0)
การปฏิบัติตัวทั่วไปหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค
19 พ.ค., 2024

การปฏิบัติตัวทั่วไปหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

การปฏิบัติตัวทั่วไปหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค […]
Comments (0)
การปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค
19 พ.ค., 2024

การปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

การปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เ […]
Comments (0)
ข้อปฏิบัติตัวก่อนมาผ่าตัดเลสิค  รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค
19 พ.ค., 2024

ข้อปฏิบัติตัวก่อนมาผ่าตัดเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

ข้อปฏิบัติตัวก่อนมาผ่าตัดเลสิค  รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค […]
Comments (0)
การเตรียมตัวก่อนมาตรวจตาทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค
18 พ.ค., 2024

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจตาทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจตาทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค […]
Comments (0)
ReLEx SMILE (รีเล็กซ์ สมายล์) คือ อะไร?
4 พ.ค., 2024

ReLEx SMILE (รีเล็กซ์ สมายล์) คือ อะไร?

ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) เป็นว […]
Comments (0)
Femto LASIK (เฟมโตเลสิค) คือ อะไร?
3 พ.ค., 2024

Femto LASIK (เฟมโตเลสิค) คือ อะไร?

Femto LASIK (เฟมโตเลสิค) หรือ Femtosecond laser assiste […]
Comments (0)
PRK (พีอาร์เค) คือ อะไร?
3 พ.ค., 2024

PRK (พีอาร์เค) คือ อะไร?

Photorefractive Keratectomy หรือ PRK (พีอาร์เค) เป็นวิธ […]
Comments (0)
สายตาผิดปกติ (Refraction error) คือ อะไร?
2 พ.ค., 2024

สายตาผิดปกติ (Refraction error) คือ อะไร?

ภาวะสายตาผิดปกติ (Refraction error or Ametropia) ก่อนอื […]
Comments (0)
Join our special offers.