คลังเก็บ: Sliders

Discount code of LASIK,ReLEx SMILE for Thai people
discount code of LASIK,ReLEx SMILE for Thai people.
9 มิ.ย., 2024

泰国微笑激光娇视手术:特别优惠


Comments (0)
campaign of LASIK for Thai people
Campaign of LASIK for Japanese
Special LASIK, ReLEx costs for Chinese.
2 มิ.ย., 2024

泰国飞秒激光手术:特别促销活动


Comments (0)
Image of Dr.Sumet showing snellen chart.
26 เม.ย., 2024

Better vision

ทำเลสิค(LASIK,เลสิก), รีเล็กซ์สมายล์ (ReLEX SMILE), พีอ […]
Comments (0)
Image of Dr.Sumet and team in operation room.
26 เม.ย., 2024

เลสิคคุณภาพเพื่อคุณ

ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี  เครื่อง […]
Comments (0)
Join our special offers.