ป้ายกำกับ: องค์ประกอบของดวงตา

Image of eyeball that demonstrates refractive error(สายตาผิดปกติ)
2 พ.ค., 2024

สายตาผิดปกติ (Refraction error) คือ อะไร?

ภาวะสายตาผิดปกติ (Refraction error or Ametropia) ก่อนอื […]
Comments (0)
Join our special offers.