เกี่ยวกับเรา

“ความสุขและรอยยิ้มของคนไข้ คือ รางวัลอันยิ่งใหญ่ของเรา”

นพ.สุเมธ สุพละเศรษฐ์(หมอเมธ)

Dr.Sumet Supalaset,MD.

ประวัติการศึกษา

-Certificate of Refractive Surgery: LASIK, Presbyopia Correction & SMILE, London.

-Certificate of cornea and Refractive Surgery, Kyoto, Japan.

-Cornea and refractive Observership at UCLA, USA, 2016.

-ประกาศนียบัตรเฉพาะทางจักษุวิทยาด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วุฒิบัติด้านจักษุวิทยาจากรพ.พระมงกุฎเกล้า

-พบ.จุฬาฯ(เกียรตินิยม)ปีพ.ศ.2540

ประว้ติการทำงาน

-อดีตอาจารย์ประจำรพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตัวอย่างผลงานวิจัยด้านเลสิคและโรคทางกระจกตาในต่างประเทศ(Publications)

1.Two step Transepithelial Photorefractive Keratectomy with WaveLight EX500 Platform for Adolescents and Adults with Low to Moderate Myopia: A 12-month Comparative Evaluation.Clinical Ophthalmology 2021.

2.Incidence and Predisposing Factors of Anterior Chamber Gas Bubbles During Femtosecond Laser Flap Creation.International Journal of Ophthalmology 2020.

3.A Randomized Controlled Double-Masked Study of Transdermal Androgen in Dry Eye Patients Associated with Androgen Deficiency.Am J Ophthalmol 2019.

4.Ocular Basidiobolomycosis: A Case Report.Case Rep Ophthalmol 2018.

5.Pseudomonas Scleritis following Pterygium Excision. Case Rep Ophthalmol 2017.

6.Corneal Phaeohyphomycosis Caused by Bipolaris hawaiiensis.Case Rep Ophthalmol 2016.

7.Corneal Ring Infiltrates Caused by Serratia marcescens in a Patient with Human Immunodeficiency Virus.Case Rep Ophthalmol 2016.

8.Photorefractive Keratectomy: A review.Chiang Mai Medical Journal 2016.

ความสามารถในการผ่าตัด

1.ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
-เลสิค(LASIK)
-รีเล็กซ์สไมล์(ReLEx SMILE)
-พีอาร์เค(PRK)
-ใส่เลนส์เสริม(ICL),เปลี่ยนเลนส์แก้สายตา(Refractive Lens Exchange)

2.ผ่าตัดทางตา
-ผ่าต้อกระจกแผลเล็ก(Phacoemulsification) ใส่เลนส์monofocal IOL, multifocal IOL, trifocal IOL, Toric IOL, Eyhance IOL, EDOF IOL, etc.
-ผ่าต้อกระจกแผลใหญ่(Extracapsular Cataract Extraction, Intracapsular Cararact Extraction, Manual Small Incision Cataract Surgery)
-ผ่าตัดแขวนเลนส์แก้วตาเทียม(Scleral fixation IOL)
-ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา(Penetrating Keratopathy, Deep Anterior Lamellar Keratopathy, Descemet Stripping Automated Endothelial Keratopathy, Descemet Membrane Endothelial Keratopathy)
-ผ่าตัดก้อนเนื้องอกและมะเร็งที่เยื่อบุตาขาว(Tumor removal or Wide excision with Cryotherapy)
-ผ่าปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กระจกตา(Simple Limbal Epithelial Transplantation)
-ผ่าตัดเยื่อบุตาขาวหย่อน(Conjunctivoplasty)
-ผ่าตัดต้อเนื้อ(Pterygium excision)

ความสามารถทางภาษา

-ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น

Join our special offers.