หมวดหมู่: pre-post op

แสดงลักษณะท่าทางวิธีการหยอดยาหลังทำเลสิคที่ถูกต้อง
19 พ.ค., 2024

หยอดยาหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค ทำอย่างไร

นอกจากการปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิคและการปฏิบัติตัวห […]
Comments (0)
19 พ.ค., 2024

การปฏิบัติตัวทั่วไปหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

การปฏิบัติตัวทั่วไปหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค […]
Comments (0)
19 พ.ค., 2024

การปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

การปฏิบัติตัวในวันแรกหลังทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เ […]
Comments (0)
19 พ.ค., 2024

ข้อปฏิบัติตัวก่อนมาผ่าตัดเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

ข้อปฏิบัติตัวก่อนมาผ่าตัดเลสิค  รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค […]
Comments (0)
18 พ.ค., 2024

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจตาทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจตาทำเลสิค รีเล็กซ์สมายล์ พีอาร์เค […]
Comments (0)
Join our special offers.