Femto LASIK (เฟมโตเลสิค) คือ อะไร?

Femto LASIK (เฟมโตเลสิค) หรือ Femtosecond laser assisted in situ keratomileusis เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาสั้น (myopia) สายตายาว (hyperopia) และสายตาเอียง (astigmatism)โดยปรับแต่งความโค้งในชั้น Stroma ของกระจกตาและใช้วิธีแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ เฟมโตเซเคินเลเซอร์(Femtosecond laser) ที่มีความเร็วสูงมากถึง 10-15 วินาทีหรือหนึ่งส่วนพันล้านล้านวินาที โดยไม่ใช้ใบมีด

ประวัติความเป็นมาของ Femto LASIK
หลังจากที่ Femtosecond laser ซึ่งเป็น เลเซอร์อินฟราเรด (infrared laser) ที่มีความยาวคลื่น 1053 นาโนเมตร(nm) และความเร็วสูงที่ 10-15 วินาทีได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางตาตั้งแต่ต้นคศ.1990  Femtosecond laserได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration)ให้ถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติเมี่อปีคศ.2001   Femtosecond laser เข้ามามีบทบาทในการใช้สําหรับแยกชั้นกระจกตาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแทนการแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด  ซึ่ง Femto LASIK ถือเป็นวิวัฒนาการรุ่นที่2 ของการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ต่อมาจากการทำ PRK, LASEK และEpi LASIK

ขั้นตอนการผ่าตัด Femto LASIK

ขั้นตอนที่ 1: แยกชั้นกระจกตาที่มีความหนาตามที่กําหนด ด้วยเฟมโตเซเคินเลเซอร์ (Femtosecond laser) แทนการใช้ใบมีดและทําการยกFlapที่ทําการแยกชั้นออกมาแล้วนั้นขึ้นเผยให้เห็นเนื้อกระจกตาในชั้น Stroma เพื่อใช้ในการยิงเลเซอร์

   

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการปรับแต่งผิวกระจกตาตามค่าสายตาที่ได้คํานวณเอาไว้แล้วเพื่อปรับเปลี่ยนค่าความโค้งในบริเวณชั้นStromaของกระจกตา

ขั้นตอนที่ 3: แพทย์จะนําชั้นของฝากระจกตาที่เปิดแยกไว้ปิดกลับมายังที่เดิม โดยครอบเหนือบริเวณที่ได้ทําการยิงเลเซอร์แล้ว อาจใช้หรือไม่ใช้คอนแท็กซ์เลนส์ในการครอบตาไว้หลังผ่าตัดก็ได้แล้วแต่กรณี

   

ข้อดีและข้อเสียของ Femto LASIK

ข้อดี
-มีการระคายเคืองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธี PRK &Blade LASIK
-ค่าสายตาที่สามารถทําการรักษาได้ด้วยวิธีเลสิคมีช่วงกว้างขึ้นอยู่ระหว่าง 0-5 D สําหรับกรณีสายตายาว, 0-10 D สําหรับกรณีสายตาสั้น และ0-5 D สําหรับค่าสายตาเอียง
-ระยะเวลาในการฟื้นตัวของคนไข้รวดเร็วเทียบเท่าหรือเร็วกว่าการรักษาแบบวิธี ReLEx SMILE
-ขีดความสามารถในการแยกชั้นกระจกตาได้แบบ 3 มิติมีความเที่ยงตรงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบMicrokeratome
-มีความแม่นยําในการแยกชั้นกระจกตาสูงมากกว่าวิธี Microkeratome
ข้อเสีย
-ทําให้เกิดรอยแผลบนผิวกระจกตาจากการแยกชั้นกระจกตา
-สามารถแยกชั้นกระจกตาได้เพียงแบบ 2 มิติเท่านั้น
-มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการเกิดกระจกตาที่แยกชั้นไว้แล้วนั้นเคลื่อนในกรณีที่เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงในภายหลัง
-มีโอกาสเกิดภาวะตาแห้งมากกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาโดยวิธีReLEx SMILE
-ความแข็งแรงของเซลล์หรือเนื้อเยื่อของผิวกระจกตาลดลงเมื่อเทียบกับ การรักษาโดยวิธี ReLEx SMILE

เรียบเรียงโดย        นพ.สุเมธ  สุพละเศรษฐ์
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

หากท่านมีปัญหาสายตาผิดปกติสามารถปรึกษาเพื่อทำเฟมโตเลสิค Femto LASIK ได้ที่

https://lin.ee/tu0BKHT

LINE ID: @lasiksumet

FB: เลสิคหมอสุเมธ

Inbox: m.me/lasiksumet

WhatsApp +66953181658

TEL.0953181658

#เลสิคแก้สายตาหาหมอสุเมธ #เลสิค #เลสิก #เลสิคหมอสุเมธ #เลสิคแก้สายตาสั้น #เลสิคแก้สายตาเอียง #เลสิคแก้สายตายาว #รีเล็กซสมายล์ #Femtolasik #LASIK #ReLExSMILE #เลสิคราคาดี #เลสิคราคาถูก #เลสิคราคาสบายกระเป๋า #激光视力矫正 #泰国 #タイ #レーシック・リレックス スマイル #lasiksumet #lasikdrsumet #PRK #พีอาร์เค #ピーアールケー

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Join our special offers.