ป้ายกำกับ: lasikdrsumet

4 พ.ค., 2024

ReLEx SMILE (รีเล็กซ์ สมายล์) คือ อะไร?

ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) เป็นว […]
Comments (0)
Image of eyeball that demonstrates refractive error(สายตาผิดปกติ)
2 พ.ค., 2024

สายตาผิดปกติ (Refraction error) คือ อะไร?

ภาวะสายตาผิดปกติ (Refraction error or Ametropia) ก่อนอื […]
Comments (0)
Join our special offers.